Подробнее на сайте: http://leadnews.ruhttp://repair-dwelling.ruhttp://grand-finance.ruhttp://dohodok.ruhttp://joomspider.com http://buy-immobility.ru http://kupil-jilie.ruGo to top of pagehttp://tryjoomla.nethttp://my-immobility.ru http://health-treatment.ruhttp://maintain-health.ruhttp://java-code.ruhttp://choose-house.ru http://body-treatment.ruhttp://my-houseroom.ru

Adatvédelmi irányelvek

Szerzői jog és felelősség

Az Avenida Travel Kereskedelmi, Szolgáltató és Idegenforgalmi Kft. (röviden: Avenida Travel Kft.) jelen weboldalának tartalma teljes körű szerzői jogi védelem alá esik, azzal kapcsolatosan az Avenida Travel Kft. minden jogot fenntart.

Az Avenida Travel Kft. kifejezett, előzetes írásbeli engedélye nélkül a jelen weboldal - ide értve annak bármely részét is - tartalmának reprodukálása, átruházása, terjesztése, tárolása tilos. Kivételt jelent a fentiek alól a saját számítógépen, saját, személyes használatra a weboldal bizonyos kivonatának tárolása, annak kinyomtatása.

Az Avenida Travel Kft. a jelen weboldalon szereplő adatok, leírások naprakész tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A jelen weboldalon szereplő adatok, leírások semmilyen értelemben és mértékben nem minősülnek (szerződéses) ajánlatnak, az Avenida Travel Kft. az aktuális, és minden részletre kiterjedő ajánlatai kizárólag a társasággal történő konkrét, személyes kapcsolatfelvétel során ismerhetők meg.

Az Avenida Travel Kft. fenntartja a jogát arra, hogy a jelen weboldalt bármikor, bármilyen mértékben és tekintetben módosítsa, vagy azt megszüntesse. Az Avenida Travel Kft. nem vállal semminemű garanciát a jelen weboldalhoz történő hozzáférés, illetve a weboldal használata mindenkori folyamatosságáért, problémamentességéért.

Az Avenida Travel Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan weboldalakért, tartalmukért, vagy az annak használatából eredő károkért, amely esetlegesen az Avenida Travel Kft. jelen weboldalán keresztül érhető el, vagy amelyhez az Avenida Travel Kft. jelen weboldala kapcsolódik. Az Avenida Travel Kft-től független weboldalra mutató hivatkozások az Avenida Travel Kft. részéről nem jelent ez utóbbi weboldal tartalmával történő egyetértést, azonosulást. Az Avenida Travel Kft. jelen weboldalára harmadik személy által eljuttatott írásos anyagokért, azok tartalmáért, nyilvánosságra kerüléséért az Avenida Travel Kft. semminemű felelősséget nem vállal.

Adatvédelem

Az Avenida Travel Kft. a www.avenidatravel.com és www.avenidatravel.hu honlapra látogatók adatainak kezelésével összefüggésben alábbiakról tájékoztatja a felhasználókat:

Cégünk tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Az adatkezelés célja
A repülőjegy, utazás foglaláshoz, autóbérléshez, vízumügyintézéshez és minden további szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó adatkezelés célja a honlap látogatóinak azonosítása, a megrendelések teljesítésének, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes, cégünk csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a felhasználó személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja
Cégünk általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelő megnevezése

Név: Avenida Travel
Székhely: 1111, Budapest, Karinthy Frigyes utca 23. 3.emelet 13.
Képviselő neve: Deli Ágota
Nyilvántartásba vételi száma: 01-09-729912/4
Adószám: 13333898-2-41
Telefonszám: (+36) 1 301 0428
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cookie elhelyezésére vonatkozó szabályok

Cégünk által alkalmazott cookie-k kizárólagos célja, hogy a felhasználó által kért szolgáltatásokat, tartalmakat részére biztosítani tudja. A cookie-k elhelyezésével egyszerűbb tájékozódási lehetőséget illetve vásárlási folyamatot tud biztosítani cégünk. A cookie-kal kapcsolatos adattárolás a felhasználó informatikai eszközén valósul meg. A felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni illetve blokkolni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében. A cookie-k használata megkönnyíti a honlapunkon való keresést, a korábban megadott adatok megjegyzésével és későbbi automatikus felajánlásával, melyek körébe a bankkártya adatok nem tartoznak bele.

A www.avenidatravel.com és www.avenidatravel.hu honlapok külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek.

Az adatokat megismerő személyek köre
Az adatokat cégünk, illetve munkatársaink jogosultak megismerni, azokat nem tesszük közzé, harmadik személyek részére nem adjuk át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor.

Adatbiztonság

A szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés; a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának megelőzésére.

Tájékoztatáshoz való jog

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a cégünk által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségek útján.

Cégünk a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Cégünk a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

E-mail címek felhasználása

Cégünk vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint ha a felhasználó önkéntesen hozzájárult ahhoz, hogy a szolgáltató hírlevelet küldjön a részére.

Cégünk kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítését, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Hírlevél

A hírlevél célja, hogy a szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról és új funkciókról.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést tartalmazó leveleket cégünk csak és kizárólag a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A hírlevélre való feliratkozással a felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A hírlevélről felhasználó leiratkozhat a hírlevélben szereplő linkre kattintva vagy akár cégünknek küldött email segítségével. Ebben az esetben szolgáltató a felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges.

Egyéb rendelkezések

Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően felhasználó a szolgáltatás használatával elfogadja a módosított adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy oldalunk használata során bármilyen módon kárt okozott, a szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Cégünk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.